איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (בוצ'קו) צבי   ברקאי פנחס   זאיק יעקב
אהרוני (אייזנר) נילי   גולדין זלמן   זמורה (פרנקל) משה
אורן איתן   גולדנברג יצחק   זמסקי (הייבנטריגר) אורה
אילני (אוליבנבוים) דניאל   גולינקין מרים   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה
אלדר הרצל   גינדי גבריאל   יושע חיים
אלדר (גולובניק) זלדה   גינדי (כדריה) מזל   יעקובוביץ דב
אלחימיסטר עמיאל   גרשט אברהם   ישכיל דב
אריה שלמה   גרשמן ברוך   ישכיל (חדד) שולמית שולה
אריה (הורביץ) תמירה   גרשמן (זק) בתיה באשה   לשם (גלוברמן) חדוה
בלוך בנימין   דובר (דוברובסקי) נתן תני   לשם (ליפשיץ) מרדכי מוטק'ה
בלנקמן (לאונר) אורה   דים יוסף   מדליה עדנה
בלנקמן בן ציון בנו   דלריאה (קלדרון) ברכה   מזל עמירם רמי
בלקינד (אוגוז) דינה   דלריאה מנוח   מיכאלי נדב
בן אריה אריה   הורביץ יעקב אורי   מירצקי (גרשונוביץ) רבקה שיינה
בס (פישר) יוכבד   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)   מנידור (מנדלשטם) אברהם אברשה
בר (הלוי) לאה   הורביץ (אסא) רינה   מנידור (גרבורג) מרים מימי
בר דן ישראל   הורדי (למישב) עליזה   מקוגון (רסינסקי) זיוה
ברס פרנסי   הלוי (לוין) ישראל   מקוגון יהודה
ברסוק גרשון   ויינר (רוזנמן) בהירה   נגה אריה
ברסוק (גרבורג) צילה   ויס מרדכי   נגה (אהרוני) רבקה