איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון דוד דודו   אברמסון משה   אברמסון שבתאי שפלה
אברמסון (הוכברג) חנה רות   אברמסון מתניה   פרנק (אברמסון, אלון) מינה
אברמסון יוסף   אברמסון (בלום) רחל