איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג אמנון   דרור (חרל"פ) אברהם דב   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   וינגרטן יהודה   ליפמן אהרון
גליק (חרל"פ) מרים   וינגרטן (חרל"פ) פסיה   קירש (גולדין) רבקה
גליק משה   חרל"פ חיים זבולון   שילה שמואל