איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בובשובר אריה ליב   מישקובסקי אברהם   קפלן יעקב
בובשובר ראובן רובה   פירשט אבא אברום אבוש   קרויזמן אלתר
מינקוב אהרון   פירשט גודל   רייטר יצחק ניסן