איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב אברהם   בכר ישראל   כהן נתן
איכילוב (זינגר) איטה   בכר (מילר) מרים   מכנס (גיסין) אפרת
איכילוב דבורה   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   מכנס גד
איכילוב חיים   גינזבורג בן ציון ירחמיאל   משיח ישראל
איכילוב יאיר   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   נויברגר (יודילוביץ) אהובה לובה
איכילוב (מכנס) יוכבד   גרבורג צבי   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
איכילוב (זלוצובר) לילי   גרטי יצחק   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
איכילוב נחמיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   קוסובסקי חיים
איכילוב רחל   גריידי אברהם   קוסובסקי יצחק
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   רוז'נסקי יקותיאל
ארטמן יששכר סולי   הלחמי שלמה   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   זילברמן יוסף   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי
ארמון (גרבורג) שאול   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   שלומוביץ מיכאל
ארמון (קליר) שרה   חנקין (גלזר) יהודית   שפירא בנימין
בוטל זכריה   חשביה בנימין בני   שפירא טויבה
בוטל (גלעדי) לאה   יודילוביץ (לונרד) הדסה   שפירא ניסן
בורשטיין אפרים   יודילוביץ שאול   שרעבי שולי שאלתיאל
בורשטיין (גלזר) נחמה   כהן (טוליפמן) לאה