איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב אברהם   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   כץ שלמה
איכילוב (זינגר) איטה   גינזבורג בן ציון ירחמיאל   מכנס (גיסין) אפרת
איכילוב דבורה   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   מכנס גד
איכילוב חיים   גלובמן (כץ) נחמה   משיח ישראל
איכילוב יאיר   גלויבמן (כץ) רחל   נויברגר (יודילוביץ) אהובה לובה
איכילוב (מכנס) יוכבד   גרבורג צבי   עץ הדר אברהם
איכילוב (זלוצובר) לילי   גרטי יצחק   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
איכילוב נחמיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
איכילוב רחל   גריידי אברהם   קוסובסקי חיים
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   קוסובסקי יצחק
ארטמן יששכר סולי   הלחמי שלמה   קלצ'קי (כץ) יהודית
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   זילברמן יוסף   ראם (כץ) מרים
ארמון (גרבורג) שאול   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   ראם שלמה
ארמון (קליר) שרה   חנקין (גלזר) יהודית   רוז'נסקי יקותיאל
בוטל זכריה   חשביה בנימין בני   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
בוטל (גלעדי) לאה   יודילוביץ (לונרד) הדסה   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי
בורשטיין אפרים   יודילוביץ שאול   שלומוביץ מיכאל
בורשטיין (גלזר) נחמה   כהן (טוליפמן) לאה   שפירא בנימין
בכר ישראל   כהן נתן   שפירא טויבה
בכר (מילר) מרים   כץ מרדכי צבי   שפירא ניסן