איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן אריה   ישעיהו (בדיחי) רינה   סלומון משה
ארנן (הרלינג) אברהם   כהן אליהו   צ'רשניה שלמה
בורלא רם   כרמון דוד   ציברסקי בלהה
בן דוד מנחם   ליפקין מרדכי   קניג עמנואל
גוטרמן משה   מזרחי ירמיהו רמי   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
גולדהנד צח   מימון אורי   רובינפלד גדעון
חזי לוי אברהם   מלכוב שמואל מוליק    
ישעיהו ישראל   נאוה איתן