איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ברוק (שיינברגר) חנה   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני
אלכמיסטר יוסף   גורדון (ברעם) רוניה   נתניהו בן ציון
אנגלברג רות   הלוי משה מוני   נתניהו (סגל) צלה
אנשמיסטר (אלכמיסטר) מאיר   ובר חיים   פלום מקס
ארנון ברוך מרדכי   וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   פפנהיים ביאטה
בלוך אהרון   חרובי (בוקסר) שמואל   פפנהיים יעקב
בלוך (פינברג) דורה   חרל"פ יצחק מאיר   קניג (חנקין) רוזה
בן דרור דב   יאפו (הופמן) עדית    
בן דרור רוזין   כץ (אבא) אבי