איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   גורדון (ברעם) רוניה   נתניהו בן ציון
אלכמיסטר יוסף   הלוי משה מוני   נתניהו (סגל) צלה
בלוך אהרון   ובר חיים   פלום מקס
בלוך (פינברג) דורה   חרובי (בוקסר) שמואל   פפנהיים ביאטה
בן דרור דב   חרל"פ יצחק מאיר   פפנהיים יעקב
בן דרור רוזין   יאפו (הופמן) עדית   קניג (חנקין) רוזה
ברוק (שיינברגר) חנה   כץ (אבא) אבי