איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צלניקר שלום מאיר   קנטור (אוסובצקי) חיה   שמוטקין דב משה
קוטלובסקי שלמה זלמן   קרישבסקי יעקב חיים   שמוטקין רשקה
קוצ'רסקי מרדכי   שטיין מנחם מקס מרק   שניאור יוסף צבי
קירז'נר (רוזנפלד) רחל   שילוני אברהם