איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   הולמן טוביה   ליבין (יאנס) יוסף לייב
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   הולמן (קמינסקי) שרה לאה   ליברמן פנחס
אחיטוב אביגדור נטע   היסמן שרגא פיבל   ליברמן רחל
אחיטוב חיה לאה   הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   מוקטל (אלבוקרק) ריינה
בולקינד (בולקין) אלחנן   הירשפלד חיים   מזי"א אהרן מאיר
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   הירשפלד שמואל   מזי"א אליהו רוניא (רנה)
בורשטיין מנחם מן   ויס משה בער דב   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   ויס נטע צבי   נוסבאום יצחק
ברויזמן אמה טעמע   זיזובי יצחק   סגל (אוגרודין) רבקה
ברויזמן יעקב אשר   זיזובי רחל   סגל שמואל יצחק
ברלין אליהו   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   פינברג (ציפרמן) ברטה
ברלין (פוליאקוב) ציטה   זליבנסקי מאיר   פינברג הר-תפארת יוסף
ג'מילי מזל   חיון אליהו   פישצנר הניה
גוטמן יצחק ניסן   חיון יעקב   פישצנר צבי
גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   חיון (גנסיה) שמחה   צלניקר (קפלן) צפורה
גורדון רחל   טופורובסקי אהרון   צלניקר שלום מאיר
גורדון (יעקבזון) שרה   כרסנתי נסים   קוצ'רסקי מרדכי
גיסין אריה לייב   כרסנתי (קוקיה) שרינה   קטלובסקי שלמה זלמן
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   ליבונטין יהודה ליב הכהן   קירז'נר (רוזנפלד) רחל
דימנט בעריל דוב   ליבונטין (זוסמן אפשטיין) קריינה לאה   קנטור (אוסובצקי) חיה