איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   גינוסר (גינצבורג) שלמה   כהן (לוי) אדלה
אופק (פופיק) נתן   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   כהן מכס משה
אייכהולץ וולטר   דרור פרימן אליאל   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
אייכהולץ שולמית   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   כהן קגן מרדכי
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   הייפרט פאול פנחס   לסט אוריאל
אלפיא (אלפיה) יצחק   הרשקוביץ יגאל   מייזל דבורה
אלפיא (אלפיה) רבקה   וולפא אליהו   מילמן חיים
בונה זאב   וולפא (חרל"פ) שושנה   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה
בונה (כץ) עטרה   וילבוש (וילבושביץ) זהרה   עמיאל אליהו
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   וילקנסקי ישעיהו שייקה   עמיאל (ירוחם) מרגלית
בורובסקי משה   וינברג חיים   עמיאל (זבלודובסקי) שולמית
ביאזי (לוי) בתיה   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   פורטר אלישבע
ביאזי מאיר   וינטרוב צבי   קרישבסקי יעקב
בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן   חביב (ברוך) אביבה   קרישבסקי (פולק) צפורה פאני
בן עוזיאל אבנר   חביב רם   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה
בן עוזיאל ניסים   חמוז כהן (מזרחי) רחל   קרישבסקי עמי ראול סמואל
בן עוזיאל (אריה) רבקה   חמוז כהן שאול   ראב (גולדשטיין) אילנה
ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   חרובי איתמר   ראב מנחם מוני
גוטמן בתיה בסי   יאפו אליעזר   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
גורדון עמירב   כהן אברהם   שולברג עמוס