איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   כהן מכס משה
אופק (פופיק) נתן   דרור פרימן אליאל   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
אייכהולץ וולטר   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   כהן קגן מרדכי
אייכהולץ שולמית   הייפרט פאול פנחס   לסט אוריאל
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   הרשקוביץ יגאל   מייזל דבורה
אלפיא (אלפיה) יצחק   וולפא אליהו   מילמן חיים
אלפיא (אלפיה) רבקה   וולפא (חרל"פ) שושנה   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה
בונה זאב   וילבוש (וילבושביץ) זהרה   עמיאל אליהו
בונה (כץ) עטרה   וילקנסקי ישעיהו שייקה   עמיאל (ירוחם) מרגלית
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   וינברג חיים   עמיאל (זבלודובסקי) שולמית
בורובסקי משה   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   פורטר אלישבע
ביאזי (לוי) בתיה   וינטרוב צבי   קרישבסקי יעקב
ביאזי מאיר   חביב (ברוך) אביבה   קרישבסקי (פולק) צפורה פאני
בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן   חביב רם   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה
בן עוזיאל אבנר   חמוז כהן (מזרחי) רחל   קרישבסקי עמי ראול סמואל
בן עוזיאל ניסים   חמוז כהן שאול   ראב (גולדשטיין) אילנה
בן עוזיאל (אריה) רבקה   חרובי איתמר   ראב מנחם מוני
גוטמן בתיה בסי   יאפו אליעזר   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
גורדון עמירב   כהן אברהם   שולברג עמוס
גינוסר (גינצבורג) שלמה   כהן (לוי) אדלה   שינוק אורי