איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   גוטמן בתיה בסי   יאפו אליעזר
אגרנט יצחק   גורדון עמירב   כהן אברהם
אגרנט (פריינטי) כוכבה   גינוסר (גינצבורג) שלמה   כהן (לוי) אדלה
אופק (פופיק) נתן   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   כהן מכס משה
אייכהולץ וולטר   דרור פרימן אליאל   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
אייכהולץ שולמית   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   כהן קגן מרדכי
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   הייפרט פאול פנחס   לסט אוריאל
אלפיא (אלפיה) יצחק   הרשקוביץ יגאל   מייזל דבורה
אלפיא (אלפיה) רבקה   וולפא אליהו   מילמן חיים
בונה זאב   וולפא (חרל"פ) שושנה   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה
בונה (כץ) עטרה   וילבוש (וילבושביץ) זהרה   עמיאל אליהו
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   וילקנסקי ישעיהו שייקה   עמיאל (ירוחם) מרגלית
בורובסקי משה   וינברג חיים   עמיאל (זבלודובסקי) שולמית
ביאזי (לוי) בתיה   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   פורטר אלישבע
ביאזי מאיר   וינטרוב צבי   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן   חביב (ברוך) אביבה   קרישבסקי יעקב
בן עוזיאל אבנר   חביב רם   קרישבסקי (פולק) צפורה פאני
בן עוזיאל ניסים   חמוז כהן (מזרחי) רחל   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה
בן עוזיאל (אריה) רבקה   חמוז כהן שאול   קרישבסקי עמי ראול סמואל
ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   חרובי איתמר   ראב (גולדשטיין) אילנה