איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   ברנפלד קרל כתריאל   כהנא חביב
אברמזון יצחק   גוטמן מאיר יוסף   כספי (הרשקוביץ) מושה
אהרונוביץ ישראל   גולדין ניסן   כספי נחום
אלקוצר דוד   גולדשטיין מתיתיהו   כץ (זאנגר) מיכל ליב
אלקוצר (רגוניס) רחל   גרין (הגורני) אברהם   ליפמן (בקר) שושנה
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה   דיינארד דוד מנחם   מדליה מרדכי
אנגלברג רות   היסמן פייגה   מושין קיילה
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   וייסל יצחק   מיכאלי (שפירא) סופי תרז
אפשטיין יעקב   ויסמן אביבה   מימון (עבדאללה) שלמה
אריאלי יאשה יעקב   ורהפטיג (מושין) סלווה   מירקין אריה
אשל אריה   ושיץ אפרים   מירקין (קרניאל) עליזה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   זלצמן שרה   מלכוב אברהם
בורלא חיים   חמוז כהן (מזרחי) רחל   מלכוב (רבינוביץ) נחה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   חן טוב (חרשוכין) משה   נדיבי עוזי
בן יהודה (יונס) דבורה   טופורובסקי גיטל   עמיאל אברהם אלברט
בן יהודה (יונס) חמדה   טפר (גרינברג) פסיה   עמיאל מימון
בנינסון (ולרו) שמחה   יעקובזון (לוצנר) שרה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
בק שולמית   יעקובי ראובן   פאפו יעקב
בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   כהן אבשלום   פדרמן דוד
ברונשטיין (פרס) חיה   כהן אהרון   פיכטלברג (קורץ) לאה