איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   גולדשטיין מתיתיהו   כץ (זאנגר) מיכל ליב
אהרונוביץ ישראל   גרין (הגורני) אברהם   כץ משה
אלקוצר דוד   דיינארד דוד מנחם   כץ (כהנוב) רבקה
אלקוצר (רגוניס) רחל   היסמן פייגה   ליפמן (בקר) שושנה
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה   וייסל יצחק   מדליה מרדכי
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   ויסמן אביבה   מושין (סליבקין) קיילה
אפשטיין יעקב   ורהפטיג (מושין) סלווה   מיכאלי (שפירא) סופי תרז
אריאלי יאשה יעקב   ושיץ אפרים   מימון (עבדאללה) שלמה
אשל אריה   זלצמן שרה   מירקין אריה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   חן טוב (חרשוכין) משה   מירקין (קרניאל) עליזה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   טופורובסקי גיטל   מלכוב אברהם
בן יהודה (יונס) דבורה   טפר (גרינברג) פסיה   מלכוב (רבינוביץ) נחה
בן יהודה (יונס) חמדה   יעקובזון (לוצנר) שרה   מרקוביץ יעקב יהושע
בנינסון (ולרו) שמחה   יעקובי ראובן   נדיבי עוזי
בק שולמית   כהן אבשלום   עמיאל אברהם אלברט
בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   כהן אהרון   עמיאל מימון
ברונשטיין (פרס) חיה   כהנא חביב   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
ברנפלד קרל כתריאל   כספי (הרשקוביץ) מושה   פאפו יעקב
גוטמן מאיר יוסף   כספי נחום   פדרמן דוד
גולדין ניסן   כץ (שפיגל) דבורה   פיכטלברג (קורץ) לאה