איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   גולדין ניסן   כץ (שפיגל) דבורה
אהרונוביץ ישראל   גולדשטיין מתיתיהו   כץ (זאנגר) מיכל ליב
אלקוצר דוד   גרין (הגורני) אברהם   כץ משה
אלקוצר (רגוניס) רחל   דיינארד דוד מנחם   כץ (כהנוב) רבקה
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה   היסמן פייגה   ליפמן (בקר) שושנה
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   וייסל יצחק   מדליה מרדכי
אפשטיין יעקב   ויסמן אביבה   מושין (סליבקין) קיילה
אריאלי יאשה יעקב   ורהפטיג (מושין) סלווה   מיכאלי (שפירא) סופי תרז
אשל אריה   ושיץ אפרים   מימון (עבדאללה) שלמה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   זלצמן שרה   מירקין אריה
בורלא חיים   חן טוב (חרשוכין) משה   מירקין (קרניאל) עליזה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   טופורובסקי גיטל   מלכוב אברהם
בן יהודה (יונס) דבורה   טפר (גרינברג) פסיה   מלכוב (רבינוביץ) נחה
בן יהודה (יונס) חמדה   יעקובזון (לוצנר) שרה   מרקוביץ יעקב יהושע
בנינסון (ולרו) שמחה   יעקובי ראובן   נדיבי עוזי
בק שולמית   כהן אבשלום   עמיאל אברהם אלברט
בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   כהן אהרון   עמיאל מימון
ברונשטיין (פרס) חיה   כהנא חביב   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
ברנפלד קרל כתריאל   כספי (הרשקוביץ) מושה   פאפו יעקב
גוטמן מאיר יוסף   כספי נחום   פדרמן דוד