איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איטקין ישראל   גרינבלום יוסף   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   גרינבלום (סנדיק) רינה   טבצ'ניק נח
בלכר סנדר   דומבק (סויס) פרומה   פלדי רפאל
בלכר (מייבלום) פנינה   טבצ'ניק אהרון