איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן מתי   הס (הוברמן) חנה   לוי ווהאב רבקה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   הראל (הרשקוביץ) גרשון   לוין אברהם
אהל (דודזון) תמר   וייסברוד משה   ליברסקי אליהו
איזנבנד לוי יצחק   וייסברוד (פרנקל) רבקה   ליברסקי (צורי) לבנה
ארמן (מושין) שרה   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   מדליה יונה
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   חבקין (אוסליק) רבקה   מדליה נחום
בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   חומה יעקב   מושין (שטיינברג) צילה
ביברמן יאיר   חומה (וולפינזון) סטלה   מושין שמואל
בירגר (קרצ'בסקי) חנה   טויסטר (כץ) ורדה   מזורסקי (ליכטנטל) פנינה
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   טויסטר שלמה   מימון אליהו
בית הלחמי עטרה   טורצקי (רבינוביץ) חנה   מימון (דויטש) דבורה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   ייבין (יוניס) אסתר   מירנסקי איתן
בק (כהן) שרה   ייבין ניסן   מירנסקי נגה
ברניצקי (נוביק) אהובה   ינובסקי ידידיה   מירנסקי צבי הירש
ברניצקי יוסף   ישראלי מנוח   מירנסקי (ברוש) צפורה
בש (כהן) אידה   ישראלי (אביוב) רבקה   מלין שלמה
גליקמן צבי   ישראלסקי (רוזנוביץ) גוטה   מרקוס ברוך ברונו
הילזנרט שלמה   כהן ארזי (זריהן) פלור   מרקוס (פרוס) מרים
הלוי (גילביץ) אברהם   כהן ארזי שלמה   נביאסקי (חודורובסקי) הניה
הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   כהנוב יעקב   נקסון (בירגר) שולמית