איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן מתי   הראל (הרשקוביץ) גרשון   לוין אברהם
אברמוביץ (יונתי) צנועה   וייסברוד משה   ליברסקי אליהו
אהל (דודזון) תמר   וייסברוד (פרנקל) רבקה   ליברסקי (צורי) לבנה
איזנבנד לוי יצחק   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   מדליה יונה
ארמן (מושין) שרה   חבקין (אוסליק) רבקה   מדליה נחום
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   חומה יעקב   מושין (שטיינברג) צילה
בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   חומה (וולפינזון) סטלה   מושין שמואל
בירגר (קרצ'בסקי) חנה   טויסטר (כץ) ורדה   מזורסקי (ליכטנטל) פנינה
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   טויסטר שלמה   מימון אליהו
בית הלחמי עטרה   טורצקי (רבינוביץ) חנה   מימון (דויטש) דבורה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   ייבין (יוניס) אסתר   מירנסקי איתן
בק (כהן) שרה   ייבין ניסן   מירנסקי נגה
ברניצקי (נוביק) אהובה   ינובסקי ידידיה   מירנסקי צבי הירש
ברניצקי יוסף   ישראלי מנוח   מירנסקי (ברוש) צפורה
בש (כהן) אידה   ישראלי (אביוב) רבקה   מלין שלמה
גליקמן צבי   ישראלסקי (רוזנוביץ) גוטה   מרקוס ברוך ברונו
הילזנרט שלמה   כהן ארזי (זריהן) פלור   מרקוס (פרוס) מרים
הלוי (גילביץ) אברהם   כהן ארזי שלמה   נביאסקי (חודורובסקי) הניה
הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   כהנוב יעקב   נקסון (בירגר) שולמית
הס (הוברמן) חנה   לוי ווהאב רבקה   סנדיק יצחק