איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קאהן גבריאל   קרני (וולובלסקי) אשר   שובלי (ישועה) לאה
קדם (בלוך) גאולה   קרני (רזניק) שולמית   שובלי שמעון
קדם דב   קרסון ברטה מרגרט   שטינמן דוד
קובובי (קובוביצקי) שאול   רביוב גבריאל   שילוני (יקותיאלי) ברכה
קובוביצקי יהודית   רביוב יחזקאל   שינברג משה
קויפמן יהושע   רביוב (יעקובי) רבקה   שינברג (סגל) קציעה
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רובין (חזין) צפורה   שיף ישורון
קוריטובסקי ראובן ריכרד   רוזנבלום (ליפשיץ) פרחיה בלומה   שיף (ויצמן) רות
קישוני דוד   רוזנבלום צבי   שלוי (אבולעפיה) עליזה
קלס (זיידמן) שולמית   רוזנמן דוד   שלומוביץ מנחם
קנר (נסטל) לוטה   רוחימוביץ בן ציון   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קנר ליאו אריה   רוט (רוזנפלד) צפורה   שליט"א (שליטא) ישראל
קריצמן יוסף   ריגר (אבולעפיה) אלישבע   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
קריצמן (שטיינמן) שולה   ריגר נפתלי   שפינר ריבה
קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה   שובל אברהם   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שובל (גולדין) שושנה   שרון (שלומוביץ) שרה לאה