איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קובובי (קובוביצקי) שאול   רביוב גבריאל   שטינמן דוד
קובוביצקי יהודית   רביוב יחזקאל   שילוני (יקותיאלי) ברכה
קויפמן יהושע   רביוב (יעקובי) רבקה   שינברג משה
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רובין (חזין) צפורה   שינברג (סגל) קציעה
קוריטובסקי ראובן ריכרד   רוזנבלום (ליפשיץ) פרחיה בלומה   שיף ישורון
קישוני דוד   רוזנבלום צבי   שיף (ויצמן) רות
קלס (זיידמן) שולמית   רוזנמן דוד   שלוי (אבולעפיה) עליזה
קנר (נסטל) לוטה   רוחימוביץ בן ציון   שלומוביץ מנחם
קנר ליאו אריה   רוט (רוזנפלד) צפורה   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קריצמן יוסף   ריגר (אבולעפיה) אלישבע   שליט"א (שליטא) ישראל
קריצמן (שטיינמן) שולה   ריגר נפתלי   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה   שובל אברהם   שפינר ריבה
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שובל (גולדין) שושנה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
קרני (וולובלסקי) אשר   שובלי (ישועה) לאה   שרון (שלומוביץ) שרה לאה
קרני (רזניק) שולמית   שובלי שמעון