איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קובובי (קובוביצקי) שאול   קרני (רזניק) שולמית   שטינמן דוד
קובוביצקי יהודית   רביוב גבריאל   שילוני (יקותיאלי) ברכה
קויפמן יהושע   רביוב יחזקאל   שינברג משה
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רביוב (יעקובי) רבקה   שינברג (סגל) קציעה
קוריטובסקי ראובן ריכרד   רובין (חזין) צפורה   שיף ישורון
קישוני דוד   רוזנמן דוד   שיף (ויצמן) רות
קלס (זיידמן) שולמית   רוחימוביץ בן ציון   שלוי (אבולעפיה) עליזה
קנר (נסטל) לוטה   רוט (רוזנפלד) צפורה   שלומוביץ מנחם
קנר ליאו אריה   ריגר (אבולעפיה) אלישבע   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קריצמן יוסף   ריגר נפתלי   שליט"א (שליטא) ישראל
קריצמן (שטיינמן) שולה   שובל אברהם   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה   שובל (גולדין) שושנה   שפינר ריבה
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שובלי (ישועה) לאה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
קרני (וולובלסקי) אשר   שובלי שמעון   שרון (שלומוביץ) שרה לאה