איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צימלס זוסמן אסתר   קרני (וולובלסקי) אשר   שובלי שמעון
קאהן גבריאל   קרני (רזניק) שולמית   שטינמן דוד
קדם (בלוך) גאולה   קרסון ברטה מרגרט   שילוני (יקותיאלי) ברכה
קדם דב   רביוב גבריאל   שינברג משה
קובובי (קובוביצקי) שאול   רביוב יחזקאל   שינברג (סגל) קציעה
קובוביצקי יהודית   רביוב (יעקובי) רבקה   שיף ישורון
קויפמן יהושע   רובין (חזין) צפורה   שיף (ויצמן) רות
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רוזנבלום (ליפשיץ) פרחיה בלומה   שלוי (אבולעפיה) עליזה
קוריטובסקי ראובן ריכרד   רוזנבלום צבי   שלומוביץ מנחם
קישוני דוד   רוזנמן דוד   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קלס (זיידמן) שולמית   רוחימוביץ בן ציון   שליט"א (שליטא) ישראל
קנר (נסטל) לוטה   רוט (רוזנפלד) צפורה   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
קנר ליאו אריה   ריגר (אבולעפיה) אלישבע   שנידרמן אהרן
קריצמן יוסף   ריגר נפתלי   שנידרמן (ליטבק) סוניה
קריצמן (שטיינמן) שולה   שובל אברהם   שפינר ריבה
קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה   שובל (גולדין) שושנה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שובלי (ישועה) לאה   שרון (שלומוביץ) שרה לאה