איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חן טוב (חרשוכין, שקאלר) פוזה פנינה   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה   פולני יחיאל
חסין (אפרים) לאה   מאייר יהושע אוזיאס   פוסוסורסקי אברהם
חרש אליהו   מאייר (פרבר) שפרה סופי   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה
חרש (גולדין) חיה   מדליה חנה   פלברט (צ'רנוב) תמר
חשביה (סוסלינסקי) דינה   מחט (ריגר) תרזה   פרבר (שטנזברג) אנה
חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מלמד (גורביץ) חסיה   פרבר זלמן
יודלביץ אברהם   מלמד יוסף   פרבר (גרינבלט) חיה
יודלביץ יהודה   מקלר חיים   פרבר יעקב
יודלביץ (שפירא) מרים   מקלר (קולדין) רחל   פרבר משה מוריס
יודלביץ פאני   מרש אלברט   פרבר (גרינבלט) נינה
יזרסקי (ליפץ) אילה   משיח (מלכין) ליליה   פרוכט משה
יזרסקי צבי   משיח נסים   פרוסקובר ליב אריה
יפה זוהר   נפתליהו בנימין בני   פרוסקובר (ברמן) מרים
יפה ירחמיאל   סגל (אנגלברג) חנה   פרידמן חיים
כהן (ברדן) ברוריה בריינה   סגל יהושבעם   פרשקובסקי יואל בנימין
כהן (טביב) רומה ראומה   סוסלינסקי מרים   ציבלין פלוא
לבוק (בק) חיה   סוסלינסקי שאול   צימלס זוסמן אסתר
לבוק משה   סלובוצקי אגון יהושע   קאהן גבריאל
להב (שאולוב) יהושע   ענתבי דניאל   קדם (בלוך) גאולה
לוין (מילר) בלהה   ענתבי (יושע) שושנה   קדם דב