איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חיימי אביגדור   להב (שאולוב) יהושע   סוסלינסקי שאול
חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   לוין (מילר) בלהה   סלובוצקי אגון יהושע
חסין (אפרים) לאה   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה   ענתבי דניאל
חרש אליהו   מאייר יהושע אוזיאס   ענתבי (יושע) שושנה
חרש (גולדין) חיה   מאייר (פרבר) שפרה סופי   פולני יחיאל
חשביה (סוסלינסקי) דינה   מדליה חנה   פוסוסורסקי אברהם
חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מחט (ריגר) תרזה   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה
יודלביץ אברהם   מינקוב הלל   פלברט (צ'רנוב) תמר
יודלביץ יהודה   מינקוב (רוזנקביץ) הניה   פרבר (שטנזברג) אנה
יודלביץ (שפירא) מרים   מלמד (גורביץ) חסיה   פרבר זלמן
יודלביץ פאני   מלמד יוסף   פרבר (גרינבלט) חיה
יזרסקי (ליפץ) אילה   מקלר חיים   פרבר יעקב
יזרסקי צבי   מקלר (קולדין) רחל   פרבר משה מוריס
יפה זוהר   מרש אלברט   פרבר (גרינבלט) נינה
יפה ירחמיאל   משיח (מלכין) ליליה   פרוכט משה
כהן (ברדן) ברוריה בריינה   משיח נסים   פרוסקובר ליב אריה
כהן (טביב) רומה ראומה   נפתליהו בנימין בני   פרוסקובר (ברמן) מרים
לבוק (בק) חיה   סגל (אנגלברג) חנה   פרידמן חיים
לבוק משה   סגל יושבעם   פרשקובסקי יואל בנימין
לדין (נגלברג) הדסה   סוסלינסקי מרים   ציבלין פלוא