איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בקנר (אבולעפיה) יעל   הורביץ (ליברמן) נסיה
אבולעפיה בוסתנאי   בראון גונדה   הלל ישעיהו
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בראון מנפרד מרדכי   הלל (פרידלנד) שרה
אברבאיה (בכר) אסתר   ברגר (אלכמיסטר) צפורה   וולובלסקי אלימלך
אבריצ'ר אברהם   ברדן (בק) אסתר   וולובלסקי ישראל
אבריצ'ר (שניאור) שרה   ברדן משה מרדכי   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה
אדמוביץ אדם אליעזר   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   וילצ'יק וילי
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   ברנר יצחק   וינוקור עמינדב
אהרוני (כהן) מרים   גברון מוריס   ויסברג זאב
אפשטיין (ויסמן) זיוה   גולדין זלמן   ויסברג (וולקן) חנה
ביאליק יואל   גולדין (ברקוביץ) רחל   זוסמן ליאו
ביאליק (יעקבסון) עדינה   גולדשטיין יעקב לייב   זוסמן (גרניאנסקי) מינה
ביברמן ישראל   גפן (חיסין) אסתר   זוסמן משה
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גפן דב   זוסמן שלמה
ביקל עמנואל   גרינוולד אריה   זנדברג יחיאל
בית הלחמי (קומרוב) דוד   דגני נדב   זנדברג (גורדון) עליזה
בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   דהרי (טביב) פודה כספית   חבקין יוסף
בן גל (בנקהלטר) ראובן   הולצר ארנסטינה   חבקין (לוקשין) עליזה
בן דור אורי   הולצר קרל דוד   חומסקי דב
בן צבי שמואל   הורביץ הרצל   חומסקי (ליפקין) הדסה