איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לישנסקי (ברושקובסקי) רבקה   צמרי שמואל   שמשוני (צמרי) דרורה
מינץ אהרון אריה   צמרי (כצלר) שרה   שמשוני (סמסון) שלמה
מינץ (אוסטרובר) אסתר   קרישבסקי אברהם אלברט    
צמרי (וולובלסקי) איסר   קרישבסקי (חצבני) שושנה רוזה