איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורמן אמנון פיליפ   טביב אלחנן   ניסימוב גרשון
אורמן (יודילוביץ) תמרה   טביב (איקלהיימר) גבריאלה   עדיני (מרכוס) ג'ודי קרוליין
אושרוב משה   טרגן אליעזר   פוליטי יוסף
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   יעקבזון (קופקא) יהודית   פרפרי דניאל
אשל (אלחננוף) אבנר   יעקבזון יוסף יעקב   צוקרמן (חוסימסקי) רוחמה
גולדברג (חבקין) מרים   יעקבזון מיכאל   קליר שמעון
גולדשטיין אבשלום   יפה אריה   קנדר חנן אהרון
גולדשטיין דב   יפה (שאול) יעל   קנול מרדכי מוטי
גלפנד (וינוקור) צביה   יפידוב (אברמוב) דינה   שולנר (פרנקל) דבורה
זוסמנוביץ גרשון   ליברגוט צוקרמן נחמן   שליט משה
חן טוב דוד   ליטבק (סלומון) חמדה   תלם (טולמצקי) דוד
חן טוב ז'ניה   ליטבק יעקב