איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורמן אמנון פיליפ   טביב אלחנן   ניסימוב גרשון
אורמן (יודילוביץ) תמרה   טביב (איקלהיימר) גבריאלה   עדיני (מרכוס) ג'ודי קרוליין
אושרוב משה   טרגן אליעזר   עציון (גולצמן) עמוס
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   יעקבזון (קופקא) יהודית   פוליטי יוסף
אשל (אלחננוף) אבנר   יעקבזון יוסף יעקב   פרפרי דניאל
גולדברג (חבקין) מרים   יעקבזון מיכאל   צוקרמן (חוסימסקי) רוחמה
גולדשטיין אבשלום   יפה אריה   קליר שמעון
גולדשטיין דב   יפה (שאול) יעל   קנדר חנן אהרון
גלפנד (וינוקור) צביה   יפידוב (אברמוב) דינה   קנול מרדכי מוטי
זוסמנוביץ גרשון   ליברגוט צוקרמן נחמן   שולנר (פרנקל) דבורה
חן טוב דוד   ליטבק (סלומון) חמדה   שליט משה
חן טוב ז'ניה   ליטבק יעקב   תלם (טולמצקי) דוד