איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גמס הלוי זאהר יאיר   טביב נעמה   מדמוני בדרה
גפלא יעקב   טביב סאלם שלמה   נגר יעקב
חדד ברכה   כהן עראקי חממה יונה   סיבהי (ראיבי) זוהרה
טביב חותי זכריה   כמוס הלוי (גמס) פנחס   עוקשי מרים