איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   הורביץ עמיאל   צוקרמן יואב
ביבר מאיר אליהו   הורביץ (ליבונטין) פנינה   צוקרמן (הנקין) יעל
ברדיצבסקי יעקב   הורביץ צבי   צוקרמן (ברגר) מינה
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   צוקרמן נחמה
דשבסקי (זיפקינד) בלה   הלל ירמיהו   צוקרמן עשהאל
דשבסקי דוד   הלל (לוסטיג) רבקה   צוקרמן (חנקין) רבקה
הורביץ אבינועם   כספי טובה   צוקרמן שלמה
הורביץ אמנון   כספי יואל   רוזנטהל אלפרד אברהם
הורביץ דליה   מדליה (שפרן) ליבה   רוזנטהל (שטיינמן) גרטי
הורביץ (מקלנבורג) טניה   פלצ'י אדי אדמונד   שמואלי (הורביץ) ימימה
הורביץ (בנינסון) לאה   צוקרמן אברהם   שמואלי (פלחוביץ) שמואל