איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   הורביץ (ליבונטין) פנינה   צוקרמן (הנקין) יעל
ביבר מאיר אליהו   הורביץ צבי   צוקרמן (ברגר) מינה
ברדיצבסקי יעקב   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   צוקרמן נחמה
ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   הלל ירמיהו   צוקרמן עשהאל
דשבסקי דוד   הלל (לוסטיג) רבקה   צוקרמן (חנקין) רבקה
הורביץ אבינועם   כספי טובה   צוקרמן שלמה
הורביץ אמנון   כספי יואל   רוזנטהל אלפרד אברהם
הורביץ דליה   מדליה (שפרן) ליבה   רוזנטהל (שטיינמן) גרטי
הורביץ (מקלנבורג) טניה   פלצ'י אדי אדמונד   שמואלי (הורביץ) ימימה
הורביץ (בנינסון) לאה   צוקרמן אברהם   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
הורביץ עמיאל   צוקרמן יואב