איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבלין (הובר) שולה   וינצויג מדלן   סלומון ליאון
אוסובצקי יהושע   וינצויג רפאל   פשצ'נסקי דורה
גלוברזון (גולדשטיין) תמר   זיידמן (שמעון) סימון   פשצ'נסקי סשה שבתאי
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   כהן איווט   קרלין (קרלינסקי) אלי
דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   כהן (הובר) פשה   קרסו יוסף
הובר הנרי   כהן קורנה מוריס   קרסו יוסף אמיל
הובר מתניה   כהן קלוד   קרסו שלמה
הובר (דרייפוס) סוזנה   לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה   קרסו (שליט) שפרה שיינע
הובר סעדיה   לוטרל ג'סטון   רפפורט מרי
הובר (רנקונשינסקי) פרומה   ליטוינסקי מוריס משה   שליט הנרי רפאל יצחק יהודה
הובר (פלוטניק) קלרה   ליטוינסקי ריימונד   שליט פרננד אדית אסתר
הובר שלמה   סלומון איווט   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה