איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   לובמון (לובמן) אברהם   שליט (דורולנד) מרסל
בנינסון גרשון   לובמון ג'רמן   שליט ריימונד בנימין
ברושה לואיס   פלונץ (שליט) בניטה הלן   שמוליצ'נסקי ברוך ברנרד
הולמן בנימין   רפפורט בוריס ברוך   שמוליצ'נסקי מתיתיהו מרכוס
כהן משה אהרון   רפפורט שמעיה סימון   שמש (פוסיצ'לסקי) אנט