איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשכנזי ליאון   כהנוב ישראל   שליט (אופנשטדט) חיה פאני
בלקינד עכסה   כהנוב שמואל   שמוליצ'נסקי בועז
גולדברג נחמה   סלומון (לובמן) דינה   שמוליצ'נסקי (אמצילבסקי) ויקטוריה ויטיה
וינצויג (הלל) חיה בלומה   פינברג מרקוס   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
וינצויג שלמה ליאון   פסקל הלן   שמוליצ'נסקי רודולף ראובן
כהן ג'וליה   פסקל יוסף   שפינר אברהם
כהן מרי לואיז   פסקל (טופורובסקי) מאשה מניה    
כהן שמואל דב   שליט אריה יום טוב ליפא