איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלתר (אהרונסון) מימי   יודלביץ בתיה   שר (וולפרט) פרל פנינה
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   צ'רנוב אריה ליאון    
גינזבורג ליאונרד   שקולניק (פוחצ'בסקי) יעל