איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורדון (דובניקוב) יהודית   קוצ'רסקי דוד   קוצ'רסקי (מולר) שושנה
גורדון מרדכי   קוצ'רסקי יהודית   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע