איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברנשטיין אוולין   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   מייזל יעקב צבי
ברנשטיין פיליפ   יעבץ זאב   מייזל (הירשפלד) רחל
הנדרסון ג'ון   כצלר דורה   קרלין (הנדרסון) מרים
יודלביץ אבשלום   כצלר (וינברג) ניוטה חנה   שליט מרדכי מקסימיליאן
יודלביץ לילי   לוין מיקי   שליט ריי ברכה