איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים (כהן) מרים   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע
אנוקוב אברהם   גרמי מאיר   המבורגר הרברט אליעזר
אנוקוב גבריאל   הכהן הלל   זיגר (דויט) אנה חנה
אנוקוב רבקה ריבה   הכהן (שוורץ) יהודית אדית   יודוביץ יהודה
אניב אדית   הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   יודוביץ (פופל) נחמה
ברושה (הכהן) דינה   הכהן (פוגל) סוזן   סתוי נעמן
ברניצקי (זיגר) העני הניה   הכהן שמעון   סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה
ברניצקי שמעון   הכהן (פוזנר) שפרה   קלס ברוך