איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר אלברט   הייפרט (אלינגר) קילה צפורה   פלום מוריץ
בן אריה (חומה) מאירה   יודילוביץ עמוס   פנחסוביץ אברהם
בן אריה משה   כהן לוי יצחק   צ'רנוב מרגרט
בראון רפי   לנדקר זיגפריד שלמה   רוזנבאום (פילד) אוטילה
גורדון לובה ליאו   נויבורגר מוריץ   רוטשילד לודוויג יהודה
דוד הנוך   סימנסקי שמואל סם