איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר אלברט   דב הנוך   פנחסוביץ אברהם
בן אריה (חומה) מאירה   הייפרט (אלינגר) קילה צפורה   צ'רנוב מרגרט
בן אריה משה   כהן לוי יצחק   רוזנבאום (פילד) אוטילה
בראון רפי   סימנסקי שמואל סם   רוטשילד לודוויג יהודה
גורדון לובה ליאו   פלום מוריץ