איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר אלברט   הייפרט (אלינגר) קילה צפורה   פנחסוביץ אברהם
בן אריה (חומה) מאירה   כהן לוי יצחק   צ'רנוב מרגרט
בן אריה משה   לנדקר זיגפריד שלמה   רוזנבאום (פילד) אוטילה
בראון רפי   נויבורגר מוריץ   רוטשילד לודוויג יהודה
גורדון לובה ליאו   סימנסקי שמואל סם    
דב הנוך   פלום מוריץ