איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדיש (גולדנברג) מאיר   גולדנברג דבורה   הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   גולדנברג יורם   הר ציון שושנה
גולדנברג בנימין   גולדנברג משה מוסה