איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהמי יעל   גפן (פלטין) יעל   רויטר (סודאי) מורן
אפלבוים טל   ולד מיכל   שחם ניצן
בלום דינור   ניסקה (שטינמן) נטע    
בן פרז גיל   צמח (אגוז) רננה