איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג יואב   ולד נחמה   קלוז'ני איתן
ארזי רועי   זיסקינד (סמואל) מיכל   רויטר נעם
בורובסקי אביתר   פולק יואב גד   רזי דן
בצר הילה   פלג מרמור נועה   שפירא שחר
ברלינר (ויינברג) רחל   קחם הדר   שרן איתם