איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורובסקי איתי   יאבו נדב   ריינגולד נופר
בורובסקי בועז   כפיר יעל   שובל (זמסקי) כרמל
בורנשטיין שרה   סעדה (בר נתן) נטע   שלו (ליבנה) נועה
בן ארצי עדי   צמח תומר   שפילמן (יעקובוביץ) מיכל
גינוסר דוד (דוד) אייל   רטנר אלון   שפילמן פרי