איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלבז אליאב   לוינשטיין יואב   רבין (מידן) ליאת
בורובסקי אלעד   מדמוני אחיה   רויטר ניר ירחמיאל
בורובסקי יאיר שלמה   סוברן עידו   רונן פז
גבע רועי   פלור שירי   שורק איל
הלפרין פנחס פיני   פלין עפר   שפילמן אמיר
הרשקוביץ (ויינברג) פאני   פרוכטמן נדב   שראל אביגיל