איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטיאס (זינר) יפעת   נויבאור קרן   שובל תומר
אלבז (רויטר) יעל אלית   נוימן מאיה   שני טלי
בן ארצי ליאורה   נחמוני גדי   שני יואב
בן דור אמיר   פלטין רמי   שני רותם
בר נתן קוני   קובדן ורד   שרון שמרית
גדז' עומר   רחמים עמיחי    
וקסמן (וילקנסקי) נעמה   רקובסקי יהונתן