איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אילני (לוינשטיין) אילת   זאבי (פלין) יעל   קחם עדי
אמיר (גדז') ליאת   זהר (ינואני) מיכל   קריתי (זמסקי) נופר
אררט חנה   זיק (לסט) נורית   רבק (קול הדני) שלי
אשד (אושדי) בועז   חפץ אייל   רוחה אורית
אשד (קריצמן) טל   טומשין צפריר   רז (בצר) טל
בר נתן אילן   יאבו ניר   שלמון יזהר משה
ברקן קריסטל שיר   לויוס אופיר   שפיר רותם
גל נדב   ליבוביץ אסף   שרון שניר
גלר (רייכהרט) גלי   סוברן יאיר   שרן ארבל
הכהן (איזנברג) דורית   פישביין אוהד   תובל (וילקנסקי) עמוס
וילקנסקי יובל   פכטר ברק   תמרי עמיר
וינברג שטינמן טל   פלג עוזיהו אמיר