איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אברמוב) שגית   הדר (גולדמן) דורית   מוזס (נוה) סמדר
אדר רוני   הוברמן לם שרון שירי   מזרחי בנימין בני
אור (אביוב) אסתר   הררי גיא   סופר (זילברשטיין) אסנת
אלמליח (אברמוב) רונית   ולד גיא   פארן (פלג) יעל
אפרים שאול   זילברמן רן   פורטמן ארז
אררט עמית משה   זמר טוב (טביב) רמה   פייגין גיא
בולקינד דרור יוסף   טרבלוס אלון   פלד (פלדמן) אורלי
בורובסקי צפורה   טרבלוס (זמסקי) תמר   פרוור (ורש) דיתי יהודית
בלייכר גדי   כפיר ישראל   צינוביץ חיים
בלכר גיא   כץ עודד   קארו הדס
בן ארצי שרונה   לב (שני) איילת   קפלן אילון
בר נתן נתי היינץ   לוי (ברקוביץ) ניבה   רוחה נעם
גורדון ליאת   לויוס (ארנפריד) בתיה   רפפורט טלי
גל (פינקלר) ענבר   לוין מיכאל   שוהם (צביאלי) אביטל
גרוס (סלומון) שרית   ליובין יעקב   שם טוב (בנדורי) נורית
גרין גרז (טיטלמן) אורית   ליפשיץ אודי