איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי מרדכי מודי   הנאור עופר   סיבהי ירון
אופק יוסי   הררי הילה   סינאנסקי (אולינקי) נגה
אושדי אייל   וידמן (כהן ארזי) סיגל   סרור (שני) אירית
אריאל (דוד) רונית   ויס (אלמוג) איריס   פיזנטי (כהן) איריס
בלאט (רוזנפלד) סיגל   חן טובי (פינס) אירית   פלג (הלפרן) מיכל
בלייכר יואב   חסל יעל   פלד (פלדמן) ארנון
בלכר מור סמדר   טנצר שמואל שמוליק   פלדמן דפנה
בן ארצי משה   יחזקאל (הירש) גלית   פריד ליאור
ברניצקי ליאת   כהן רם   פרנקל (צימרמן) מירית
בת שלום (צוקר) כרמית   לבנטל אברהם אבי   צוקר (עמר) רחל
גולדשטיין יובל   לפיד (בירן) סיגל   קדם (גרינפילד) חמוטל
גור אריה תומר   מורצקי (ברנוי) ענת   קוזי איתן
גיבשטיין שרר לימור   מיוחס קרני   קוזי שלי
גינצבורג בנימין   מיכאלי יורם   שמאי רונן
גלברד (כהן) מיכל   מימון אבנר   שרון אודי אהוד
דרימר (רוזן) דנית   מלכה (אברהם) יולן    
האן יזהר   סופר ירון