איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) נאוה   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   גורדון זהר
אבירם נילי   בלומנזון (דשבסקי) ענת   גורן (פרנס) שרה
אבן יעל   בן ברוך (ברס) יעל   גליל (וינטר) צילי
אבנור משה   בן משה ארי   גליק (אושדי) ירדנה
אברמוב מיכה מיכאל   בקרמן בני   גנור אבי
אהרוני (סלומון) אורית   בר נתן (בוכסטר) צבי   גפן יואב
אהרוני ישראל   בראון רפי   גרדוס יעקב
אופיר (הוד) נורית   ברוך אבינועם   גת (פלמן) נגה
אורבך מיכה   ברוך (פלד) ליאורה   דה פיליפס דונטו
אייכהולץ דני   ברט (הרשקוביץ) צפורה   דואק נחמה
איילי עפר   ברטל (מאירי) עפרה   דודיס (אפשטיין) אתי אסתר
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברנע יוסף   דולב דני
אנגלר שמואל   ברס רענן רנה   דומבק אברהם
אקוה (לוגסי) טובה   ברקן (גרצברג) מירה   דקל (מוקטל) אילן
אקוה שולמית   בשן (בשארי) יגאל   הולצר זיוה
ארזי (סטולוביץ) שפרה   גבע עמליה איריס   הילמן שרה
אריה מיכאל שמואל   גדסי אפרים אפי   הלוי אבנר
אשכולי (וינטראוב) שמואל שמוליק   גולדברג איתן   הלוי אורי
באשר שלמה מוסקי   גולדברג בועז   הלוי דוד
בידק אריה   גולי אמנון   המאירי (ביביס) אביבה ויוי