איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) נאוה   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   גולי אמנון
אבן יעל   בלומנזון (דשבסקי) ענת   גורדון זהר
אבנור משה   בן ברוך (ברס) יעל   גורן (פרנס) שרה
אברמוב מיכה מיכאל   בן משה ארי   גליל (וינטר) צילי
אהרוני (סלומון) אורית   בקרמן בני   גליק (אושדי) ירדנה
אהרוני ישראל   בר נתן (בוכסטר) צבי   גנור אבי
אופיר (הוד) נורית   בראון רפי   גפן יואב
אורבך מיכה   ברוך אבינועם   גרדוס יעקב
אייכהולץ דני   ברוך (פלד) ליאורה   גרינפלד דוד
איילי עפר   ברט (הרשקוביץ) צפורה   גת (פלמן) נגה
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברטל (מאירי) עפרה   דה פיליפס דונטו
אנגלר שמואל   ברנע יוסף   דואק נחמה
אקוה (לוגסי) טובה   ברס רענן רנה   דודיס (אפשטיין) אתי אסתר
אקוה שולמית   ברקן (גרצברג) מירה   דולב דני
ארזי (סטולוביץ) שפרה   בשן (בשארי) יגאל   דומבק אברהם
אריה מיכאל שמואל   גבע עמליה איריס   דקל (מוקטל) אילן
אשכולי (וינטראוב) שמואל שמוליק   גדסי אפרים אפי   הולצר זיוה
באשר שלמה מוסקי   גולדברג איתן   הילמן שרה
בזר מרגלית   גולדברג ארנון   הלוי אבנר
בידק אריה   גולדברג בועז   הלוי אורי