איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) נאוה   בידק אריה   גולדברג בועז
אבירם נילי   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   גולי אמנון
אבן יעל   בלומנזון (דשבסקי) ענת   גורדון זהר
אבנור משה   בן ברוך (ברס) יעל   גורן (פרנס) שרה
אברמוב מיכה מיכאל   בן משה ארי   גליל (וינטר) צילי
אהרוני (סלומון) אורית   בקרמן בני   גליק (אושדי) ירדנה
אהרוני ישראל   בר נתן (בוכסטר) צבי   גנור אבי
אופיר (הוד) נורית   בראון רפי   גפן יואב
אורבך מיכה   ברוך אבינועם   גרדוס יעקב
אייכהולץ דני   ברוך (פלד) ליאורה   גת (פלמן) נגה
איילי עפר   ברט (הרשקוביץ) צפורה   דה פיליפס דונטו
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברטל (מאירי) עפרה   דואק נחמה
אנגלר שמואל   ברנע יוסף   דודיס (אפשטיין) אתי אסתר
אקוה (לוגסי) טובה   ברס רענן רנה   דולב דני
אקוה שולמית   ברקן (גרצברג) מירה   דומבק אברהם
ארזי (סטולוביץ) שפרה   בשן (בשארי) יגאל   דקל (מוקטל) אילן
אריה מיכאל שמואל   גבע עמליה איריס   הולצר זיוה
אשכולי (וינטראוב) שמואל שמוליק   גדסי אפרים אפי   הילמן שרה
באשר שלמה מוסקי   גולדברג איתן   הלוי אבנר
בזר מרגלית   גולדברג ארנון   הלוי אורי