איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) נאוה   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   גורדון זהר
אבירם נילי   בלומנזון (דשבסקי) ענת   גורן (פרנס) שרה
אבן יעל   בן ברוך (ברס) יעל   גליל (וינטר) צילי
אבנור משה   בן משה ארי רם   גליק (אושדי) ירדנה
אברמוב מיכה מיכאל   בקרמן בני   גנור אבי
אהרוני (סלומון) אורית   בר נתן (בוכסטר) צבי   גפן יואב
אהרוני ישראל   בראון רפי   גת (פלמן) נגה
אופיר (הוד) נורית   ברוך אבינועם   דה פיליפס דונטו
אורבך מיכה   ברוך (פלד) ליאורה   דואק נחמה
אייכהולץ דני   ברט (הרשקוביץ) צפורה   דודיס (אפשטיין) אתי אסתר
איילי עפר   ברטל (מאירי) עפרה   דולב דני
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברנע יוסף   דומבק אברהם
אנגלר שמואל   ברס רענן רנה   דקל (מוקטל) אילן
אקוה (לוגסי) טובה   ברקן (גרצברג) מירה   הולצר זיוה
אקוה שולמית   בשן (בשארי) יגאל   הילמן שרה
ארזי (סטולוביץ) שפרה   גבע עמליה איריס   הלוי אבנר
אריה מיכאל שמואל   גדסי אפרים אפי   הלוי אורי
אשכולי (וינטראוב) שמואל שמוליק   גולדברג איתן   הלוי דוד
באשר שלמה מוסקי   גולדברג בועז   המאירי (ביביס) אביבה ויוי
בידק אריה   גולי אמנון   וייל אמנון