איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צביאלי (לויוס) אירית   רוגל (וקסלר) מיכאל   שולמן אריה
צדוק יגאל   רוזנבלום אריה   שורק (אבן) חרמונה
צרפתי מזל   רוזנבלום יחזקאל   שחם (שטרנגרץ) בלהה
קונטס יונינה   רוזנפלד דב   שטינברג רמה
קופמן רחל   רוזנר (בן בסט) עליזה   שטינמן מיכאל
קלפטר (אלנר) פרחיה   רוזנשטיין (גומולקה) אתי   שטראוס גבריאל
קריצמן (מאירי) איריס   רוטשילד (זילברשטיין) הניה   שטרית (אליזוב) ירדנה
קריצמן אמנון   רושקובסקי (ארליך) לאה   שידלוביצקי (ויסברד) שפרה
רבינוביץ צביקה   ריבלין יוסף ספי   שעשוע (ניסימוב) חוה
רגבי (רוגובסקי) עופר   רכטמן שושנה   שרון (טביב) רות
רוגוטנר דרורה   רצון אלה אסתר   שרן (אלגיסר) עדנה
רוגוטנר מנשה   שבילי אביתר   תמיר שלום