איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם גרציה   אסא כוכבה   גורדון אורי
אבירם (מזרחי) חיים   אפשטיין אליהו   גינדי אברהם
אברמוב (נאור) לאה   אריה מלכה   גינת (מזרחי אבירם) צפורה
אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   באשר רבקה   גכטמן גדעון
אהרוני (אייזנר) נילי   בלאו גד   גל (גוטרמן) מיכלי
אוחנה (בשארי) אילנה   בלומברג צבי   דויטש (מרקוביץ) אורה
אופנהיים גדעון   בלשניקוב (צרפתי) בלה   דויטש יהודה
אופק (פופיק) נתן   בן ארצי (תורכי) חיים   דור (מרגלית) דליה
אופק (ארנון כהן עיראקי) רינה   בן דב (לזנגה) צבי   הבר (אבי) אברהם
אור שחר (סיאני) ברוריה   בסן (פירסט) מיכאלה   הופשטטר (אסא) דליה
אורן (הורנפלד) יורם   בצר (בלכר) אריה   הלפרין (קוטקו) זהבה
איגר (אייכהולץ) נגה   בר (שמיר) עדנה   וולובלסקי מרדכי מוטי
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   ברגמן (שינדלר) נילי   וולשטיין יורם
איטינג דוד   ברוך עכסה   וילסון (שניצקי) נאוה
אייל (הירש) אריה ארנסט   ברטל (ברטנטל) אבנר   ורניק אילן
איכנבום (הראל) מרים   בריינר (רוזנבלום) גילה   זוסמן (תרשיש) מרים
אלוני (אזון) קלוד   ג'מיל ששון   זלינגר שרגא
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גבאי (לוי) רינה   זמסקי אליעזר
אלקיים אהרון   גולדנזון יגאל   זרחי (שלנג) מירי
אמזל (מהצרי) אורה   גוליק אליהו אלי   חגין (שוורצבלט) אלכס