איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם גרציה   אסא כוכבה   גינדי אברהם
אבירם (מזרחי) חיים   אפשטיין אליהו   גינת (מזרחי אבירם) צפורה
אברמוב (נאור) לאה   אריה מלכה   גכטמן גדעון
אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   באשר רבקה   גל (גוטרמן) מיכלי
אהרוני (אייזנר) נילי   בלאו גד   דויטש (מרקוביץ) אורה
אוחנה (בשארי) אילנה   בלומברג צבי   דויטש יהודה
אופנהיים גדעון   בן ארצי (תורכי) חיים   דור (מרגלית) דליה
אופק (פופיק) נתן   בן דב (לזנגה) צבי   הבר (אבי) אברהם
אופק (ארנון כהן עיראקי) רינה   בסן (פירסט) מיכאלה   הופשטטר (אסא) דליה
אור שחר (סיאני) ברוריה   בצר (בלכר) אריה   הלפרין (קוטקו) זהבה
אורן (הורנפלד) יורם   בר (שמיר) עדנה   וולובלסקי מרדכי מוטי
איגר (אייכהולץ) נגה   ברגמן (שינדלר) נילי   וולשטיין יורם
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   ברוך עכסה   וילסון (שניצקי) נאוה
איטינג דוד   ברטל (ברטנטל) אבנר   ורניק אילן
אייל (הירש) אריה ארנסט   בריינר (רוזנבלום) גילה   זוסמן (תרשיש) מרים
איכנבום (הראל) מרים   ג'מיל ששון   זלינגר שרגא
אלוני (אזון) קלוד   גבאי (לוי) רינה   זמסקי אליעזר
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גולדנזון יגאל   זרחי (שלנג) מירי
אלקיים אהרון   גוליק אליהו אלי   חגין (שוורצבלט) אלכס
אמזל (מהצרי) אורה   גורדון אורי   חסל (מרגלית) בלה