איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם גרציה   אריה מלכה   גל (גוטרמן) מיכלי
אבירם (מזרחי) חיים   באשר רבקה   דויטש (מרקוביץ) אורה
אברמוב (נאור) לאה   בלאו גד   דויטש יהודה
אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   בלומברג צבי   דור (מרגלית) דליה
אהרוני (אייזנר) נילי   בן ארצי (תורכי) חיים   הבר (אבי) אברהם
אוחנה (בשארי) אילנה   בן דב (לזנגה) צבי   הופשטטר (אסא) דליה
אופנהיים גדעון   בסן (פירסט) מיכאלה   הלפרין (קוטקו) זהבה
אופק (פופיק) נתן   בצר (בלכר) אריה   וולובלסקי מרדכי מוטי
אופק (ארנון כהן עיראקי) רינה   בר (שמיר) עדנה   וולשטיין יורם
אור שחר (סיאני) ברוריה   ברגמן (שינדלר) נילי   וילסון (שניצקי) נאוה
אורן (הורנפלד) יורם   ברוך עכסה   ורניק אילן
איגר (אייכהולץ) נגה   ברטל (ברטנטל) אבנר   זוסמן (תרשיש) מרים
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   בריינר (רוזנבלום) גילה   זלינגר שרגא
איטינג דוד   ג'מיל ששון   זמסקי אליעזר
איכנבום (הראל) מרים   גבאי (לוי) רינה   זרחי (שלנג) מירי
אלוני (אזון) קלוד   גוליק אליהו אלי   חגין (שוורצבלט) אלכס
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גורדון אורי   חסל (מרגלית) בלה
אלקיים אהרון   גינדי אברהם   טובי תמר
אמזל (מהצרי) אורה   גינת (מזרחי אבירם) צפורה   טיטלמן (הולנד) מירה
אסא כוכבה   גכטמן גדעון   יזרסקי אורי