איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרידברג אורי   רבינוביץ נח   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
פרלמן זאב   רבינוביץ (ויס) שושנה   שאלתיאל יום טוב
פרשקובסקי (דודזון) דליה   רבינוביץ (צוקרמן) תקווה   שובלי חניאל
קויפמן שרה   רוזנמן (אביצור) בתיה   שטינברג (אלימלך) טובה
קולודנר יגאל   רוזנר נתן   שיפמן (גרינברג) ברכה
קום בן ציון   רוטמן (כהן) נילי   שלוי שלמה
קופ (וייסברוט) בתיה   רוטקובסקי (אורנשטיין) דליה   שלוין חיים אליהו
קיכלר (מנשירוב) חנה   רוטשילד גבריאל גבי   שמעוני יאיר
קלדרון (יעבץ) אסתר   רונן (רוזנר) רוני גדעון   שנהב יהונתן יהודה
קלמוביץ אברהם   ריבה דוד   שני אברהם
קנדר עוזי   ריינגולד דני   שר רודן רינה
קרניאל אורי   רפפורט (אלוני) נירה   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
רבינוביץ (בידרמן) לאה   רצון ציון   תם פרץ