איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פורמן (אנציקובסקי) נאוה   קרניאל אורי   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
פינקלמן (וירצר) רינה   רבינוביץ (בידרמן) לאה   שאלתיאל יום טוב
פישמן חנה   רבינוביץ נח   שובלי חניאל
פרידברג אורי   רבינוביץ (ויס) שושנה   שטינברג (אלימלך) טובה
פרלמן זאב   רבינוביץ (צוקרמן) תקווה   שיפמן (גרינברג) ברכה
פרשקובסקי (דודזון) דליה   רוזנמן (אביצור) בתיה   שלוי שלמה
פת שמואל   רוזנר נתן   שלוין חיים אליהו
קולודנר יגאל   רוטמן (כהן) נילי   שמעוני יאיר
קום בן ציון   רוטקובסקי (אורנשטיין) דליה   שנהב (שנרף) יהונתן יהודה
קופ (וייסברוט) בתיה   רוטשילד גבריאל גבי   שני אברהם
קופמן שרה   רונן (רוזנר) רוני גדעון   שר רודן רינה
קיכלר (מנשירוב) חנה   ריבה דוד   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
קלדרון (יעבץ) אסתר   ריינגולד דני   תם פרץ
קלמוביץ אברהם   רפפורט (אלוני) נירה    
קנדר עוזי   רצון ציון