איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וכסלר שלמה   כהן אביבה   מזרחי אסתר
זומר אליעזר   כהן אליהו אלי   מזרחי (חפיף) מזל
זיו (יוסי) יוסף   כהן אלכס   מזרחי (כהן ארזי) רחל
זיזובי רחל   כנען (כהנובסקי) איתן   מזרחי רחמים
זייצוב (גוטשטיין) מלכה   כץ (אבא) אבי   מזרחי שלמה
זינר נעמי   כרובי יאיר   מי טל (בומברג) עליזה
זלצר יוסף   לבב (וולפנזון) דבורה   מימון יהושע
זנגויל ארנון שלום   להב (שאולוב) יהושע   מינה (גולדנברג) רחל
זר (זיכל) יעל   לובלינר אורה   מרידור ישראל
חונן (זהבי) שרה   לויוס (ג'מיל) רחל   מרקוביץ עמירם
חיימוביץ אריה   לזובסקי משה   נהמי אשר
חסל ראובן   לנדאו (שוסהיים) יהודית   נהמי יואב
חריזי (חיריק) ציונה   לסט (פינקלשטיין) אורה   נוישטיין דוד
חרש ארנון   לסר שרגא   ניב (רויזמן) איתנה
טביב יואב   מאור (מסינג) קלמן   ניסימוב גרשון
טביב ישראל   מדמוני אמנון   סולימן רות
טביב (עייש) מיכל   מדניק איתן   סיבהי אבנר
טומשין איסר   מוריה (גטניו) בהירה   סיטבון שמעון
יעקובוביץ (יעקובי) רוזה   מושין גורדון   סימן טוב (מזרחי) אסתר
יעקובי (רביוב) שרה   מזרחי אלישע   סלונים נילי