איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זוסמן ארנון   כהן (גולדמן) חנה   מזרחי אברהם
זיידמן ברנארד   כהן שלמה   מיוחס (דשבסקי) נעמי
זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה   כמוס (נגר) מרגלית   מילר אהרון
זכות (אוסטרוויל) חוה   כץ אילן   מינקוב אשר
זלצמן (לוי) חוה   כרמי (איטקין) אריאלה   מלחן (מנצור) ציונה
זלצמן משה   לב ארי (ים שחור) רוני   מלר (גורליק) זיוה
זמסקי (פוקס) שולמית   לבנט חיה   מרום (גולדנרוט) צפורה
זקהיים (ברשבסקי) נירה   לוי אמנון   מרלי (קחם) אהובה
זקס (לינדן) נגה   לוי שמשון   מרלי דוד
זר משה   לוי ווהאב רבקה   משעניה רחל
חבקין יעקב   לויטנר אהרון   נוימן (ביקל) ישראלה
חג'בי מאירה   ליפשיץ יחזקאל   נחמני (פישביין) נגה
חממי חנה   לנסקי דניאל דני   ניב בנימין
חממי (באשר) מרים   מדאר הלוי (טביב) מזל   סגל (אופנהיים) ז'נין
טפר אברהם   מדמוני מאיר   סגל עדי
טרכטנברג יחיאל   מדמוני רבקה   סגל (יגר) פנינה
יוסף ברוך   מוגרבי מאירה   סולימן יצחק
כדורי יצחק   מוהל (וישנבסקי) אסתר   סולימן עובדיה בדי
כהן אליהו   מוסאל דוד   סינואני אהובה
כהן (יאבו) אסתר   מזעקי משה   סלואן (פרנקנשטין) אסתר