איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זקהיים (ברשבסקי) נירה   לוי אמנון   מרלי (קחם) אהובה
זקס (לינדן) נגה   לוי שמשון   מרלי דוד
זר משה   לוי ווהאב רבקה   משעניה רחל
חבקין יעקב   לויטנר אהרון   נוימן (ביקל) ישראלה
חג'בי מאירה   ליפשיץ יחזקאל   נחמני (פישביין) נגה
חדד (ברזילי) מרדכי   לנסקי דניאל דני   ניב בנימין
חממי חנה   מדאר הלוי (טביב) מזל   סגל (אופנהיים) ז'נין
חממי (באשר) מרים   מדמוני מאיר   סגל עדי
טפר אברהם   מדמוני רבקה   סגל (יגר) פנינה
יוסף ברוך   מוגרבי מאירה   סולימן יצחק
כדורי יצחק   מוהל (וישנבסקי) אסתר   סולימן עובדיה בדי
כהן אליהו   מוסאל דוד   סינואני אהובה
כהן (יאבו) אסתר   מזעקי משה   סלואן (פרנקנשטין) אסתר
כהן (גולדמן) חנה   מזרחי אברהם   סליקטר (לוי) בתיה
כהן שלמה   מיוחס (דשבסקי) נעמי   סלמן (טביב) ברכה
כמוס (נגר) מרגלית   מילר אהרון   עומסי אמנון
כץ אילן   מינקוב אשר   עופר (מאהר) חנה
כרמי (איטקין) אריאלה   מלחן (מנצור) ציונה   פיכטלברג (קורץ) לאה
לב ארי (ים שחור) רוני   מלר (גורליק) זיוה   פיקרסקי גיורא
לבנט חיה   מרום (גולדנרוט) צפורה   פיקרסקי (וילף) ציפי