איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם חיים   ביגלמן חגי   גולי יעקב
אברמוב (ניסימוב) שרה שרי   בייט (זרקובסקי) נורית   גלבוע (גלובצ'יק) עדו
אברמוביץ (עמבור) רותי   בלכר נח   גרמי סעדיה
אברמסון משה   בן דור (בונודו) מרדכי מוטי   דיקמן (לוקץ') אילנה
אדר (קפלן) שולמית   בן יעקב (בסקינד) רוחמה   דליצקי (קירז'נר) אורה
אוז'לבו יהודה   בן שלום (דרור) נירה   הדני עידו
און (מזרחי) לבנה   בן-בסט (שיינמן) גלילה   הורביץ עדינה
אוסטרוויל גלז (טופורובסקי) בתיה   בן-בסט מלאכי   הורדי (למישב) עליזה
אופק (בן ארצי) יונה   בקר בלה   הלפרין עמנואל
אמיתי (זומרפלד) נעמי   בקר יוסף   והב שלום
אנגלברג רות   בקר (וינר) מיכאלה אלה   וולטמן (אבטיחי) כרמלה רעולה
אנוקוב אמנון   בראונשטיין (פריאלניק) טובה   וינברג שוהם
אסא כרמלה   ברזילי (חדד) מרדכי   ויס אמנון
ארום גדעון   ברינקר יפה   ולד יורם
ארונס שמואל   ברניצקי (צליוק) מונה   ולד (ברנשטיין) ניצה
אריה (מוסאל) רחל   גבע (תמרי) אורה   זבולון (אלגיסר) גילה
ארנון מנחם   גוטמן גילה   זהבי יעקב
אשכנזי (עוקשי) מרים   גולדברג עמרי   זוסמן ארנון
בוגוסלבסקי אריה   גולדמן צבי   זיידמן ברנארד
בורוכוביץ שמואל   גולדנברג שמאי   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה