איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שוסהיים שלמה   שטיגליץ דן   שק שמואל
שועלי (מזובר) רינה   שיקלושי (שרעבי) יהודית   תלם (הורויץ) זיוה
שורר (יניב) אורה   שנהב דוד    
שחם גיורא   שני (פרידברג) דן