איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלל (בראון) אביבה   זלצמן זהבי   כהן אליעזר
הלל הלל   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   כהן אלכסנדר
הלל (ליפשיץ) יוכבד   זקס אליעם   כהן אמנון
הלל (אנדרסון) פמלה   חודורוב אהוד   כהן יוסף
הנדלר אלי   חונן בנימין   כהן (סולימן) רות
הר ציון מאיר   חמדי (אגי) אביבה   כמוס בצלאל
הר ציון (אברמסון) רותי   חממי אליהו   לבנטל עמנואל עמי
הר ציון שושנה   טביב צביה   לוי (מזרחי) יפה
וולף אורי   טביב גדסי אסתר   לוי (זוסמן) נילי
וולקוב (יפת) רות   טייר-קייזר פולה פנינה לאה   לוי (מדמוני) ציונה
וולקוביץ יעקב   טרכטנברג (רייפמן) אהובה   לוי (מזרחי) רחל
וילנר (בורק) נחמה   יהודה בלכמן (מילר) זהבה   לויאן (פרנקל) אילנה
וינטר חיים   יואש רבקה   ליאור (ליכטנשטיין) מנחם
ורשביאק אלימלך   ייני ליאור   ליאור (שיפמילר) שפרה
זוסמנוביץ עמוס   ימשון אסתר   ליזרוביץ חגי
זיגר יצחק מרדכי   ימשון (סגל) חוה   למדן עמי
זיזובי אליהו יחזקאל   יעקובי ירחמיאל ירח   למין (שליטא) נילי
זילברשטיין אהוד   יעקובסון (קירש) רפאלה עדנה   לסט אוריאל
זילברשטיין יחזקאל   יצחקי מיכאל   לרנר אברהם משה
זינר (מני) איילה   ישח (טפר) שלומית   לרנר דרויאן (לוי) יעל