איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלל הלל   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   כהן אליעזר
הלל (ליפשיץ) יוכבד   זקס אליעם   כהן אלכסנדר
הלל (אנדרסון) פמלה   חודורוב אהוד   כהן אמנון
הנדלר אלי   חונן בנימין   כהן יוסף
הר ציון מאיר   חמדי (אגי) אביבה   כהן (סולימן) רות
הר ציון (אברמסון) רותי   חממי אליהו   כמוס בצלאל
הר ציון שושנה   טביב צביה   לבנטל עמנואל עמי
וולף אורי   טביב גדסי אסתר   לוי (מזרחי) יפה
וולקוב (יפת) רות   טייר-קייזר פולה פנינה לאה   לוי (זוסמן) נילי
וולקוביץ יעקב   טל (בורוכוביץ) יפה   לוי (מדמוני) ציונה
וילנר (בורק) נחמה   טרכטנברג (רייפמן) אהובה   לוי (מזרחי) רחל
וינטר חיים   יהודה בלכמן (מילר) זהבה   לויאן (פרנקל) אילנה
ורשביאק אלימלך   יואש רבקה   ליאור (ליכטנשטיין) מנחם
זוסמנוביץ עמוס   ייני ליאור   ליאור (שיפמילר) שפרה
זיגר יצחק מרדכי   ימשון (נובומיסט) אסתר   ליזרוביץ חגי
זיזובי אליהו יחזקאל   ימשון (סגל) חוה   למדן עמי
זילברשטיין אהוד   יעקובי ירחמיאל ירח   למין (שליטא) נילי
זילברשטיין יחזקאל   יעקובסון (קירש) רפאלה עדנה   לסט אוריאל
זינר (מני) איילה   יצחקי מיכאל   לרנר אברהם משה
זלצמן זהבי   ישח (טפר) שלומית   לרנר דרויאן (לוי) יעל