איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי אפרים   בלדוד (לוי) שמחה   גיל (גוליברודה) אהרון
אבשלומוב (סיבהי) רחל   בלקינד אילנה   גיל (בן דוד) ניסה
אדנבורג (ג'דה) מרים   בן ארויה (חיריק) לאה   גינזבורג שמואל
אהרוני (מזרחי) רינה   בן אריה אריה   גינצבורג (אוצפ) לאה
אולינקי (הוכברגר) יוכבד   בן נאים משה   גיסין (בנארי) דליה
אוניקובר עמליה   בן עד נפתלי   גיסין (דודזון) רחל
אורן (מינץ) כרמלה   בן עזר (זהבי) חנה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל
אידלשטיין (בלקינד) מאירה   בן עמי מרים   גלוסקא יגאל
איזנברג הלל   בקר יהודית   גלנץ יהודית
אייזן אריה   בר דיין ניסן   גרונמן (קטוביץ) אהובה
אלון (דוברובסקי) חנה   ברוטפלד (אולינקי) רינה   גרין (צלניקר) ציונה
אלוני (מלמוד) שרה   ברנוי (בלומנפלד) זאק   דברה (קרידן) שושנה
אליזוב יצחק   גבעתי יואב   דויטש שרה
אלישיב (ויס) יצחק   גדסי אמנון   דורון גור אריה גורי
ארז (ויטורז') עודד   גוידטושק (לייזר) מרגלית   דים (יעקובי) רות
אשכנזי שוב (זינגר) נוגה   גולדנברג יורם   דרור פרימן אילן
ביברמן רון   גולי דוד   הדר (בקר) דבורה
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   גולן אמיץ   הדר מרדכי חיים
בית הלחמי אהרון   גורודנציק (קירז'נר) לאה   הימן (ארן) אביבה
בית הלחמי עטרה   גזית (גלזר) יוסף יוסי   הלל (בראון) אביבה