איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי אפרים   בלדוד (לוי) שמחה   גיל (גוליברודה) אהרון
אבשלומוב (סיבהי) רחל   בלקינד אילנה   גיל (בן דוד) ניסה
אדנבורג (ג'דה) מרים   בן ארויה (חיריק) לאה   גינזבורג שמואל
אהרוני (מזרחי) רינה   בן אריה אריה   גינצבורג (אוצפ) לאה
אולינקי (הוכברגר) יוכבד   בן נאים משה   גיסין (בנארי) דליה
אורן (מינץ) כרמלה   בן עד נפתלי   גיסין (דודזון) רחל
אידלשטיין (בלקינד) מאירה   בן עזר (זהבי) חנה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל
איזנברג הלל   בן עמי מרים   גלוסקא יגאל
אייזן אריה   בקר יהודית   גרונמן (קטוביץ) אהובה
אלון (דוברובסקי) חנה   בר דיין ניסן   גרין (צלניקר) ציונה
אלוני (מלמוד) שרה   ברוטפלד (אולינקי) רינה   דברה (קרידן) שושנה
אליזוב יצחק   ברנוי (בלומנפלד) זאק   דויטש שרה
אלישיב (ויס) יצחק   גבעתי יואב   דורון גור אריה גורי
ארז (ויטורז') עודד   גדסי אמנון   דים (יעקובי) רות
אשכנזי שוב (זינגר) נוגה   גוידטושק (לייזר) מרגלית   דרור פרימן אילן
בורוכוביץ יפה   גולדנברג יורם   הדר (בקר) דבורה
ביברמן רון   גולי דוד   הדר מרדכי חיים
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   גולן אמיץ   הימן (ארן) אביבה
בית הלחמי אהרון   גורודנציק (קירז'נר) לאה   הלל (בראון) אביבה
בית הלחמי עטרה   גזית (גלזר) יוסף יוסי   הלל הלל