איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פיס (צוקי) אליצור   קלדרון שלמה   שובלי יוסף יוסי
פיק (קריינין צימבלר) אושריה   קלוצמן סוניה   שושן חיים
פלג (שיטרית) אהובה   קליין (קירז'נר) רות   שטינבך חזי יחזקאל
פלג (מוסאל) משה   קלימקר (כהן) מרים   שטראוס אורי אוריאל
פלצ'י (הורביץ) לאורה   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   שטראוס (קלדרון) שושנה
פרוכט משה   קלס אורי   שיינברום משה
פרידמן (כץ) אסתר   קמחי (מילהלטר) יוסף   שילה (אנטין) אביבה
פרידמן שמריהו   קמחי (כהן) צפורה   שינוק (תגר) דבורה
פרנקל (מזרחי) פנינה   קנה הרי ארי   שיקלושי אליהו
צוקר יהודה   קנטור (סיבהי) אסתר   שלום (מזובר) אורה
צימבלר משה   קרתי (קרצ'בסקי) דוד   שמאי משה
קוזי (רגוניס) ויקי   רבינוביץ יחזקאל אליהו   שפר (פסלר) רותי
קוזי יצחק   רוזן (הירש) מרים   שצמן (המבורגר) מיכל
קום שמעון   רוזנפלד (פלדמן) חנה   שקד (גלוסקא) ברכה
קופ (חרש) זיוה   רוקנשטיין (מזרחי) נעמי   שרעבי מלכה
קירש ארנון דוד   רשף (שפירא) רחל   תעיזי משה