איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרפז עודד   יערי (קאושנסקי) רבקה   מונק (זלסקי) רחל רלי
וולפנזון אברהם   יקותיאלי (קיפניס) זמירה   מורגנשטרן רם
וילקנסקי (יסעור) מלכה   ישראל דריו   מזרחי יעקב
וילקנסקי (ויילר) רחל   כהן (שפייזמן) חיה   מייזנר (אוליאר) צפורה
וינברנד (ויס) עתידה   כהן ינון   מילמן יורם
וינר יהודה   כהן כרמי יהודה   מנקס רום (פרומקיס) חנה
ויסברג (זמסקי) פנינה   כפיר (משולח) רבקה   מרימס נח
זיזובי מרדכי   לוי (גרמי) ציונה   מרקוביץ טל גיורא
זינר בנימין   לוי (סולימן) שושנה   ניב (נימקובסקי) יהונתן
זלינגר נחום   לוין צבי   ניב (נימקובסקי) משה
זרחי (מזרחי) יעקב   לוין (אזרסקי) רותי   ניסימוב (יחיאלי) תמר
חובב מידד   לוינגר (הלוי) נחמה   סגל (יצחקי) אלישבע
חיסין (פלברט) בת שבע   ליבונטין (הרמן) שושנה   סינואני יפת חסון
חרש זאב   ליליין קיפניס חנה   סמואלוב (יעקובי) גאולה
טבצ'ניק אהרון   לינדן (כהן) אביבה   ספקטור שלמה
טכורש (אבטיחי) רחל   לינדן שמריהו   עינב (וינלגר) גדעון
טל (טרנר) משה   לישנסקי יוסי   עמיר עדי
טמיר (טרטקוב) דוד בבי   לנדאו צבי   פולק משה
יושע יצחק איציק   לרר (זלמנסון) יעל   פורת (פורטר) דן
יעקובי אפרים   מאירוביץ (פונרוב) עופרה   פיין יעקב