איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (שינברג) שפרה   אלקיים (גורגי) לילי   ברניצקי עזריה עזה
אבישי חיים   אנוקוב רחל   ברנע (ויסבורד) רותי
אברמוב יוסי   אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ברקוביץ יצחק
אברמוביץ (מדובר) תמר   ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברקוביץ עמוס
אגם (לוסטרניק) כלילה   אשפיז (פוטרמן) יפה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אהרונסון נדב   בארי (שויקי) רחל   גולדשטיין (ישעיה) רותי
אולינקי עודד   באשר (אפרים) אסתר   גוליק אברהם
און אברהם   ביבר (רורמן) עדנה   גורדון צבי הלל
אזולאי משה   בלוך (כהן) ארלוזורה   גורפינקל (ירושלמי) חנה
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   בלוך בנימין   גילר (גרפינקל) רות
איטקין אמנון   בן אליעזר שלמה   גיסין אלדד
איטקין דבורה   בן נאים (יזרעאל) אביגיל   גיסין יעקב קובי
איליטוביץ משה   בנימיני אלישע   גיסין מידד
אלגרנטי אהרון   בקר אריה   גלעדי (קלדרון) אורה
אלוני שרגא   בר (ברו) אפרים   גרוס (עומסי) שפרה
אליזוב (בנאי) יהודית   בר (ברזני כדר) רחל   גרינבלט מנחם
אלישיב יצחק   בראונשטיין שמואל   דודזון עוזי
אלישיב (וינר) מרגלית   ברגר נעמי   דודזון (גוטר) שרה
אלמליח סימן טוב   ברוש (ברשבסקי) אלישיב שיבי   דליצקי אליעזר
אלפרוביץ (קרלינסקי) דינה   ברזילי (גטניו) שושנה   דשבסקי דליה