איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (שינברג) שפרה   אלקיים (גורגי) לילי   ברניצקי עזריה עזה
אבישי חיים   אנוקוב רחל   ברנע (ויסבורד) רותי
אברמוב יוסי   אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ברקוביץ יצחק
אברמוביץ (מדובר) תמר   ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברקוביץ עמוס
אגם (לוסטרניק) כלילה   אשפיז (פוטרמן) יפה   גבאי רחל
אהרונסון נדב   בארי (שויקי) רחל   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אולינקי עודד   באשר (אפרים) אסתר   גולדשטיין (ישעיה) רותי
און אברהם   ביבר (רורמן) עדנה   גוליק אברהם
אזולאי משה   בלוך (כהן) ארלוזורה   גורדון צבי הלל
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   בלוך בנימין   גורפינקל (ירושלמי) חנה
איטקין אמנון   בן אליעזר שלמה   גילר (גרפינקל) רות
איטקין דבורה   בן נאים (יזרעאל) אביגיל   גיסין אלדד
איליטוביץ משה   בנימיני אלישע   גיסין יעקב קובי
אלגרנטי אהרון   בקר אריה   גיסין מידד
אלוני שרגא   בר (ברו) אפרים   גלעדי (קלדרון) אורה
אליזוב (בנאי) יהודית   בר (ברזני כדר) רחל   גרוס (עומסי) שפרה
אלישיב יצחק   בראונשטיין שמואל   גרינבלט מנחם
אלישיב (וינר) מרגלית   ברגר נעמי   דוגלנסקי חנה
אלמליח סימן טוב   ברוש (ברשבסקי) אלישיב שיבי   דודזון עוזי
אלפרוביץ (קרלינסקי) דינה   ברזילי (גטניו) שושנה   דודזון (גוטר) שרה