איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (שינברג) שפרה   אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ברקוביץ יצחק
אבישי חיים   ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברקוביץ עמוס
אברמוב יוסי   אשפיז (פוטרמן) יפה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אברמוביץ (מדובר) תמר   בארי (שויקי) רחל   גולדשטיין (ישעיה) רותי
אגם (לוסטרניק) כלילה   באשר (אפרים) אסתר   גוליק אברהם
אהרונסון נדב   ביבר (רורמן) עדנה   גורדון צבי הלל
אולינקי עודד   בלוך (כהן) ארלוזורה   גורפינקל (ירושלמי) חנה
און אברהם   בלוך בנימין   גילר (גרפינקל) רות
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   בן אליעזר שלמה   גיסין אלדד
איטקין אמנון   בן נאים (יזרעאל) אביגיל   גיסין יעקב קובי
איטקין דבורה   בנימיני אלישע   גיסין מידד
אלגרנטי אהרון   בקר אריה   גרוס (עומסי) שפרה
אלוני שרגא   בר (ברו) אפרים   גרינבלט מנחם
אליזוב (בנאי) יהודית   בראונשטיין שמואל   דודזון עוזי
אלישיב יצחק   ברגר נעמי   דודזון (גוטר) שרה
אלישיב (וינר) מרגלית   ברוש (ברשבסקי) אלישיב שיבי   דליצקי אליעזר
אלמליח סימן טוב   ברזילי (גטניו) שושנה   דשבסקי דליה
אלפרוביץ (קרלינסקי) דינה   ברזני בר (כדר) רחל   הילזנרט שלמה
אלקיים (גורגי) לילי   ברניצקי עזריה עזה   הירשפלד (לשם) אורה
אנוקוב רחל   ברנע (ויסבורד) רותי   הלוי דניאל